google badge ios badge google badge

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: 5 điều cần xem trong tuần thị trường polyethylene (PE) bắt đầu từ ngày 24 tháng 1

Author: SSESSMENTS

Polyethylene Trung Quốc (PE) Nhu cầu polyethylene (PE) vẫn được coi là yếu do người mua đã có tâm lý nghỉ lễ trước Tết Nguyên đán. Ngoài ra, một số ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Australia,Bangladesh,Central and East Europe,China,Europe,Freemium,ISC,India,Indonesia,Malaysia,Myanmar,NEA,News,PE,Pakistan,Philippines,SEA,Singapore,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese

Published on January 21, 2022 7:45 PM (GMT+8)
Last Updated on January 21, 2022 7:45 PM (GMT+8)