Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thương nhân Malaysia chia sẻ quan điểm về các đợt chào bán polyvinyl clorua (PVC) mới của Đài Loan cho thị trường Đông Nam Á, kỳ vọng giá sắp tới từ Thái Lan sẽ xuất hiện với sự điều chỉnh

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Malaysia đã chia sẻ với SSESSMENTS.COM ý kiến của công ty về việc cung cấp polyvinyl clorua (PVC) mới của Đài Loan cho thị trường Đông Nam ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Malaysia,News,PVC,SEA,Vietnamese

Published on January 18, 2022 3:09 PM (GMT+8)
Last Updated on January 18, 2022 3:09 PM (GMT+8)