Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AlwaysFree: Kuwait ra mắt đơn vị thu gom dầu thô 100.000 Bpd

Author: SSESSMENTS

Kuwait Oil Co thuộc sở hữu nhà nước đã bắt đầu hoạt động tại trung tâm tập kết GC-31 mới của mình, có thể xử lý tới 100.000 thùng / ngày dầu thô cùng với 62,5 Mcfd khí đồng hành và 240.000 thùng / ngày nước đã qua xử lý. Cơ sở được xây dựng bởi Petrofac có trụ sở tại London, là cơ sở cuối cùng trong số 3 đơn vị giống hệt nhau trong hợp đồng trị giá 2,3 tỷ USD. GC-29 và GC-30 được hoàn thành bởi các nhà thầu tương ứng của họ, Dodsal và Larsen & amp; Toubro. Trong khi đó, Petrofac cũng được trao hợp đồng chế tạo GC-32 trong một hợp đồng riêng.

Các cơ sở tập kết sẽ hoạt động như một điểm kết nối cho dầu được sản xuất tại các giếng khác nhau và cung cấp quá trình xử lý ban đầu, bao gồm tách khí đồng hành, muối và nước. Chúng là một phần trong kế hoạch của KOC nhằm phát triển và tích hợp sản xuất từ các mỏ dầu phía bắc Kuwait. Năm 2018, Kuwait Petroleum Corp (KPC), công ty mẹ của KOC, cho biết họ có kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất lên 4,75 triệu thùng / ngày vào năm 2040. Năng lực sản xuất hiện tại của Kuwait là khoảng 3 triệu thùng / ngày.

Tags: AlwaysFree,Crude Oil,Kuwait,Middle East,Vietnamese

Published on September 20, 2021 4:51 PM (GMT+8)
Last Updated on September 20, 2021 4:51 PM (GMT+8)