Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AlwaysFreeRegister:Увоз на нафте у Индији је пао на 9-месечни низак у јуну

Author: SSESSMENTS

Индија је у јуну увезела око 3,9 милиона БПД-а сирове нафте, показали су се подаци о праћењу цистерна. То представља најнижи увоз у 9 месеци и пад од 7% од ...

Please login or register to continue reading.

Tags: AlwaysFreeRegister,Crude Oil,ISC,India,Serbian

Published on July 20, 2021 2:16 AM (GMT+8)
Last Updated on July 20, 2021 2:16 AM (GMT+8)