Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

DailySSESSMENTS:Deniz polietilen (PE) fiyatı 26 Ağustos 2021

Author: SSESSMENTS

- Bir Endonezya Dönüştürücü Bilgilendirildi SSESSMENTS . COM Önde gelen Endonezya Polyolefins yapımcısının distribütörlerinin aynı hafta içinde yerel tekliflerde düzeltmeleri uyguladıklarıdır. Pazartesi (23 Ağustos )'da belirtildiği gibi, distribütörlerin teklifleri HDPE ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Daily,PE,SEA,Turkish

Published on August 27, 2021 8:45 AM (GMT+8)
Last Updated on August 27, 2021 8:45 AM (GMT+8)