Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

DailySSESSMENTS:Sea PP Cena 19 lipca 2021

Author: SSESSMENTS

- źródła rynku w Indonezji ujawniły SSESSMENTS . COM że czołowi indonezyjscy producent poliolefinów ogłosił świeżą cennik na tydzień rozpoczynając 19 lipca 2021. Według źródeł producent zastosował wzrost cen IDR ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Daily,PP,Polish,SEA

Published on July 20, 2021 12:55 AM (GMT+8)
Last Updated on July 20, 2021 12:55 AM (GMT+8)