google badge ios badge apk badge

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Giá chào hàng nội địa bằng polypropylene (PP) tại Trung Quốc được điều chỉnh, theo sau biến động giá dầu thô

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân Trung Quốc thông báo SSESSMENTS.COM mà các mặt hàng polypropylene (PP) địa phương ở Trung Quốc đã điều chỉnh. Như đã báo cáo, giá chào hàng PP ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PP,Vietnamese

Published on January 25, 2022 4:34 PM (GMT+8)
Last Updated on January 25, 2022 4:34 PM (GMT+8)