Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: tiêu hóa polypropylene (PP) toàn cầu: châu phi, úc, bangladesh, trung quốc, ấn độ, indonesia, malaysia, pakistan, philippines, sri lanka, thái lan, turkiye, việt nam tuần 12, 20-24 tháng 3

Author: SSESSMENTS

Châu phi Một nhà sản xuất sản phẩm nhựa cuối cùng có trụ sở tại Nigeria đã nhận được chào hàng PP Homo Raffia nhập khẩu từ Sabic của Saudi ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Africa,All Markets,Asia Pacific,Australia,Bangladesh,Central and East Europe,China,Digest,Europe,ISC,India,Indonesia,Kenya,Malaysia,NEA,News,Nigeria,PP,Pakistan,Philippines,SEA,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese

Published on March 27, 2023 11:46 AM (GMT+8)
Last Updated on March 27, 2023 11:46 AM (GMT+8)