Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: tiêu hóa polyvinyl clorua (PVC) toàn cầu: bangladesh, trung quốc, ai cập, châu âu, ấn độ, indonesia, malaysia, pakistan, philippines, nga, nam mỹ, thái lan, turkiye, việt nam tuần 3, 16-20 tháng 1

Author: SSESSMENTS

Băng-la-đét Giá chào polyvinyl clorua (PVC) gốc ethylene nhập khẩu từ Đài Loan vẫn ổn định trong khoảng thời gian hàng tuần, giữ vững ở mức USD920-930/tấn trên LC trả ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Asia Pacific,Bangladesh,Central and East Europe,China,Digest,Egypt,Europe,ISC,India,Indonesia,Latin America,Malaysia,Middle East,NEA,News,PVC,Pakistan,Philippines,Russia and CIS,SEA,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese

Published on January 23, 2023 12:56 PM (GMT+8)
Last Updated on January 23, 2023 12:56 PM (GMT+8)