Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS:Malezya'daki LLDPE tedariki, yerel yapımcı, bakım kapatma işleminin önüne geçti.

Author: SSESSMENTS

Malezya dönüştürücü bilgilendirildi SSESSMENTS . COM o LLDPE Malezya'daki tedarik, yerel bir üretici olarak, bakım kapanmasından önce piyasaya sürülen bir tahsisatla sınırlıdır. Bilgilendirildiği gibi, bir Malezya yapımcısı Petronas, kesildi PE ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Malaysia,News,PE,SEA,Turkish

Published on August 18, 2021 1:05 PM (GMT+8)
Last Updated on August 18, 2021 1:05 PM (GMT+8)