Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS:Tiêu hóa toàn cầu Polypropylen: Úc, Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Philippines, Nam Mỹ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ, Việt Nam Tuần 21, 24-28

Author: SSESSMENTS

Châu Úc Nhập khẩu khối PP Copolyme cho lô hàng tháng 6 từ một nhà sản xuất Saudi đã giảm 50 đô la / tấn so với các ưu đãi ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Americas,Asia Pacific,Australia,Bangladesh,China,Freemium,ISC,India,Indonesia,Latin America,News,PP,Pakistan,Philippines,SEA,Thailand,Turkey,US,Vietnam,Vietnamese

Published on June 13, 2021 11:05 PM (GMT+8)
Last Updated on June 13, 2021 11:05 PM (GMT+8)