Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AnalysisSSESSMENTS:Tajlandia MEG importu od II kwartału 2021 r. W porównaniu z tym samym okresem 2020 r. Zgłoszono przez Tajlandię

Author: SSESSMENTS

Tajlandia MEG Import z Singapuru. (Porty Singapore są szeroko stosowane jako wiązany magazyn do ładunków tranzytowych do Azji) W Q2 2021. podekscytowany o prawie 5000 ton z Q2 2020 Tajlandia ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Analysis,Asia Pacific,Monoethylene Glycol,Polish,SEA,Thailand

Published on August 19, 2021 12:20 PM (GMT+8)
Last Updated on August 19, 2021 12:20 PM (GMT+8)