Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS:Тајландски претварач који се бави мирним домаћим ПВЦ тржиштем и падлижном извозом

Author: SSESSMENTS

Тајландски претварач је пријавио SSESSMENTS . COM да је Тајланд PVC Тржиште је мирно усред пандемијске проблеме, док потражња из извоза се своди на високе теретне трошкове. Као што је ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Analysis,Asia Pacific,PVC,SEA,Serbian,Thailand

Published on August 18, 2021 5:35 PM (GMT+8)
Last Updated on August 18, 2021 5:35 PM (GMT+8)