Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS:Thai Converter zajmujący się cichym krajowym rynkiem PVC i malejącą popytem eksportowym

Author: SSESSMENTS

Zgłoszono Thai Converter SSESSMENTS . COM że Tajlandia. PVC Rynek jest cichy wśród zagadnień pandemicznych, podczas gdy popyt z eksportu jest mallingowy z powodu wysokiego kosztu towarowego. Jak poinformowany koszt ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Analysis,Asia Pacific,PVC,Polish,SEA,Thailand

Published on August 18, 2021 5:25 PM (GMT+8)
Last Updated on August 18, 2021 5:25 PM (GMT+8)