Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

PlantsSSESSMENTS:Rosja BSK zamyka roślinę PVC

Author: SSESSMENTS

Poinformowani źródła rynku SSESSMENTS . COM ta firma sodowata w Rosji ( BSK ) Zamknij polichlorek winylu ( PVC ) Zakład dla zaplanowanego zwrotu. Roślina 240 000 TON / Rok ...

Please login or register to continue reading.

Tags: News,PVC,Plant,Polish,Russia and CIS

Published on July 20, 2021 1:08 AM (GMT+8)
Last Updated on July 20, 2021 1:08 AM (GMT+8)