Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: tổng hợp polypropylene (PP) toàn cầu: Úc, bangladesh, trung quốc, ấn độ, indonesia, myanmar, pakistan, philippines, sri lanka, thái lan, turkiye, việt nam tuần 8, 20-24 tháng 2

Author: SSESSMENTS

Châu Úc Giá chào nhập khẩu đối với hàng hóa PP Block Copolymer của Singapore trên cơ sở CIF Australia vẫn ổn định so với tuần trước ở mức USD1.350/tấn, ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Asia Pacific,Australia,Bangladesh,Central and East Europe,China,Digest,Europe,India,Indonesia,Myanmar,NEA,News,PP,Pakistan,Philippines,SEA,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese

Published on February 27, 2023 12:05 PM (GMT+8)
Last Updated on February 27, 2023 12:05 PM (GMT+8)