Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AlwaysFree: Иара доноси амонијак у Европу

Author: SSESSMENTS

Највећи трговац амонијаком на свету Иара доводи амонијак у Европу како би подржао капацитете ђубрива након што су велепродајне цене гаса скочиле.

Гас који се доводи у Европу потиче из Иара -ових производних погона на Тринидаду US и Аустралија које раде пуним капацитетом.

Од компаније је затражено да смањи производњу амонијака у Европи за 40% због растућих цена гаса због којих је производња амонијака у Европи постала нерентабилна.

CEO Свеин Торе Холсетхер је прокоментарисао: „Све се креће навише, али тренутно су цене азота у Европи на нивоу који не оправдава производњу амонијака.

Он гарантује да је компанија успела да испоручи свим својим купцима уговорене количине. Међутим, није сигуран колико би високе цене гаса трајале у Европи.

Он је додао да компанија на дужи рок захтева неке политике у погледу развоја више обновљиве енергије како би постала отпорнија. Иари ће такође бити потребан приступ ланца вредности систему хране који је толико фрагментиран.

Tags: AlwaysFree,Europe,Gas,Serbian

Published on September 21, 2021 11:09 AM (GMT+8)
Last Updated on September 21, 2021 11:09 AM (GMT+8)