Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AlwaysFree: Yara dostarcza amoniak do Europy

Author: SSESSMENTS

Yara, największy na świecie sprzedawca amoniaku, sprowadza amoniak do Europy, aby wspomóc produkcję nawozów po gwałtownym wzroście cen hurtowych gazu.

Gaz przywożony do Europy pochodził z zakładów produkcyjnych Yara w Trynidadzie, US , oraz Australia, które działają na pełnych obrotach.

Firma została skłoniona do zmniejszenia produkcji amoniaku w Europie o 40% z powodu rosnących cen gazu, które sprawiły, że produkcja amoniaku w Europie była nieopłacalna.

CEO Svein Tore Holsether skomentował: „Wszystko idzie w górę, ale w tej chwili ceny azotu w Europie są na poziomie, który nie uzasadnia produkcji amoniaku”.

Zapewnia, że firma była w stanie zaopatrywać wszystkich swoich klientów w zakontraktowane ilości. Nie jest jednak pewien, jak długo utrzymałyby się wysokie ceny gazu w Europie.

Dodał, że w dłuższej perspektywie firma wymaga pewnych polityk dotyczących rozwoju większej ilości energii odnawialnej, aby była bardziej odporna. Yara będzie również potrzebować bardziej opartego na łańcuchu wartości podejścia do tak rozdrobnionego systemu żywnościowego.

Tags: AlwaysFree,Europe,Gas,Polish

Published on September 21, 2021 11:09 AM (GMT+8)
Last Updated on September 21, 2021 11:09 AM (GMT+8)